ACCES RAPID

Informații despre taxele și impozitele locale

Pentru plata integrală, cu anticipaţie (până la data de 02 aprilie 2018), a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10%. Taxele și impozitele locale pot fi achitate în toate zilele lucrătoare, intre orele 8:00 și 15:30.

În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la plata impozitelor și taxelor locale se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul (plătitorul) indică un alt tip de obligație fiscală.

Puteți găsi mai multe informații utile despre plata taxelor și impozitelor locale în legăturile de mai jos:

TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Taxele și impozitele locale pentru anul în curs

Taxele și impozitele locale pentru anul curent au fost stabilite prin Hotărârea de Consiliu Local de mai jos.