Contact

(L-5) Serviciul patrimoniu

Niță Marcela-Luminița - șef serviciu

Ciuc Viorel - inspector superior

Nuțescu Gabriela-Elvira - inspector asistent

Zdrob George-Steluț - inspector debutant

ACCES RAPID

Opțiuni