© Ovidiu Ștefeliga
ACTUALITATE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA UNUI BUN IMOBIL-TEREN

08.11.2021 -

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin Direcția economică-Compartimentul executare silită, organizează, în baza art.250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare, licitație pentru vânzarea următorului bun imobil, proprietatea debitorului S.C. FERMA-TIM S.R.L., CIF 18372040, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Gării, nr.1, bloc 8, sc.B,ap.9 :

-terenul în suprafață de 1317 mp, identificat cadastral cu parcela topo nr. 4084/2 din CF nr. 39973 Câmpulung Moldovenesc, cu destinația fânaț.

Prețul de pornire a licitației este de 6489 lei.

Pentru acest teren este intabulat dreptul de ipotecă legală în favoarea municipiului Câmpulung Moldovenesc și dreptul de servitute în favoarea loturilor nr. 4084/9, 4084/10 din CF 41421, a lotului 4084/11 din CF 6514 și a lotului nr. 4084/7 din CF 6427.

Licitația va avea loc în data de 3 decembrie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc în sala de ședințe.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să depună până în ziua precedentă termenului de vănzare, respectiv 2 decembrie 2021, ora 1600, următoarele documente:

1.oferta de cumpărare;

2.dovada plății taxei de participare în sumă de 649 lei, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO36TREZ5925006XXX000051 deschis la Trezoreria mun. Câmpulung Moldovenesc, beneficiar municipiul Câmpulung Moldovenesc, CIF 4842400;

3.imputernicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

4.pentru persoane juridice române, copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

5.pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

6.pentru persoane fizice române , copia actului de identitate;

7-pentru persoane fizice străine, copia pașaportului.

Potrivit dipozițiilor art.9 alin.(2) lit d) din din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la tel 0230314425 , interior 123.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.