SOLUȚIONARE

Informații esențiale despre audiențe

Programul de audiențe la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc:

Pentru soluționarea unei probleme, vă rugăm să vă adresați, cu prioritate, direcțiilor și serviciilor competente.

Dacă cererea dumneavoastră nu este soluționată sau răspunsul primit este nesatisfăcător, vă rugăm solicitați înscrierea în audiență la Primarul Municipiului, telefonic, la num[rul de mai jos.

Modalități de înscriere și acte necesare:

Cererea de înscriere în audiență se găsește la registratura, cam. 1, parter sau poate fi descărcată din link-ul de mai jos.

Secretariatul Primăriei (etajul 1)

tel:+40 230 314 425 (zilnic, 9:00 - 14:00)+40 230 314 425 (zilnic, 9:00 - 14:00)
primaria@campulungmoldovenesc.ro
Cerere de înscriere în audiențăProgramul de audiențe la Instituția Prefectului - Județul Suceava:

Cererile de înscriere în audiență la Prefect și Subprefect, se găsesc la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Compartiment managementul calității, cam. 11, parter.

Pentru detalii și informaţii suplimentare puteţi consulta pagina de Internet a Instituției Prefectului - Județul Suceava, la adresa www.prefecturasuceava.ro.

(2018) Cerere de înscriere în audiență la Prefect și Subprefect (formular tip)


Programul de audiențe la Consiliul Județean Suceava:

Program de audiențe la Consiliul Județean Suceava 2022
Program de audiențe la Consiliul Județean Suceava 2022audiențe

Primar

Încarcă Ascunde

Primarul acordă audienţe în următoarele probleme:

- impozite şi taxe
- buget local
- programe de dezvoltare
- libera iniţiativă
- ordinea şi liniştea publică
- petiţii
- domeniul public şi privat, patrimoniu
- investiţii
- conducerea administraţiei publice locale

audiențe

Viceprimar

Încarcă Ascunde

Viceprimarul acordă audienţe în următoarele probleme:

- salubrizarea municipiului Câmpulung Moldovenesc - colectarea selectivă a deșeurilor
- deszăpezirea și asigurarea circulației pe drumurile publice în municipiul Câmpulung Moldovenesc
- gestionarea câinilor fără stăpân

audiențe

Secretar

Încarcă Ascunde

Secretarul General acordă audienţe în următoarele probleme:

- juridic
- stare civilă
- autoritate tutelară
- asistență socială