interes public

Protecția datelor cu caracter personal

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

B. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă informăm că Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc prelucrează date cu caracter personal doar pentru scopuri legitime, în funcție de solicitare.

CE FEL DE DATE PERSONALE SE PRELUCREAZĂ?

Datele personale pe care le prelucrează Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc sunt date de identificare, financiare, demografice sau alte date personale necesare înregistrării solicitării depuse de persoana vizată, colectate direct de la solicitant sau din alte surse, conform legii.

CUM PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Prelucarea datelor cu caracter personal este realizată prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu, CI, etc), iar o parte din responsabilitatea Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc în relația cu solicitantul privește gestionarea datelor personale ale acestuia.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucarea datelor cu caracter personal în calitate de operator reprezintă unul din procesele pe care Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc le îndeplinește în conformitate cu cadrul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea administrației publice locale.

Prin completarea de formulare, petiții, reclamații, alte cereri sau solicitări pe care le adresează Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucarea datelor cu caracter personal, , în vederea soluționării solicitării depuse.

În acest context este necesar să ne furnizați date cu caracter personal dacă adresați solicitări către:

 • Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;
 • Primar;
 • Viceprimar;
 • Secretar General al Municipiului;
 • Direcția de Asistență Socială;
 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
 • Compartiment Stare Civilă;
 • Direcția Administrație Publică;
 • Direcția Economică;
 • Direcția Tehnică și Urbanism;
 • Compartiment Planificare Urbană și Autorizări;
 • Compartiment Audit Intern;
 • Direcția Poliția Locală;
 • Compartiment Informatică – SNEP;
 • Serviciul Gospodărire Municipală;
 • Clubul Sportiv Municipal;
 • Biblioteca Municipală;
 • Muzeul Lemnului;
 • Centru Național de Informare și Promovare Turistică;

CU CE INSTITUȚII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE?

Pentru îndeplinirea procedurilor / actelor solicitate, poate fi necesar ca Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc să comunice unele date către alte autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți, astfel:

 • Instituții ale Prefectului;
 • Consilii Județene;
 • Primării și servicii publice din cadrul unității administrativ – teritoriale în care locuiți;
 • Ministerul Muncii – instituții subordonate;
 • Ministerul Finanțelor – instituții subordonate;
 • Ministerul Sănătății – instituții subordonate;
 • Ministerul Mediului – instituții subordonate;
 • Ministerul Educației – instituții subordonate;
 • Ministerul Afacerilor Interne – instituții subordonate;
 • Ministerul Apărării Naționale – instituții subordonate;
 • Compania Națională Poșta Română S.A.;
 • Unități Bancare;
 • Furnizori de Utilități;
 • Alte instituții ale statului român care pot furniza informații necesare îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc și care rezultă din exercitarea atribuțiilor de autorități publice.

CARE SUNT DREPTURILE CETĂȚEANULUI?

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal ( Regulamentul nr.2016/679), beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare;
 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor ( ,,dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucării;
 • Dreptul la portarea datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal (contact tel: 0318/059211, 0318/059212; fax: 0318/059220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotecțion.ro) sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru lămuriri puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, către:

Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc – responsabil cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail dpo@campulungmoldovenesc.ro sau la registratura Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru înregistrarea solicitării pe suport hârtie – str.22 Decembrie nr.2.

La nivelul aparatului propriu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Dispoziția Primarului nr. 233/31.05.2018, a fost numit responsabilul cu protecția datelor personale (DPO):

Nume și prenume: Olaru Mihail - Cătălin

e-mail: dpo@campulungmoldovenesc.ro

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente: