© Internet
ACTUALITATE

Anunt public

15.02.2024 -2. Anunț nr. 5418 din 14.02.2024

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, titular al planului:

“Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publică aparținând municipiului Câmpulung Moldovenesc, U.P. II Câmpulung Moldovenesc, județ Suceava”

anunță publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit în data de 08.02.2024 s-a luat decizia ca planul să fie supus adoptării, cu evaluare de mediu/evaluare adecvată, cu aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr. 1A și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Eventualele observații pot fi transmise Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A în termen de 10 zile pe adresa de email: office@apmsv.anpm.ro

1. Anunț public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. Județul Suceava, titular al proiectului „Punct de operare aeromedicală Câmpulung Moldovenesc”, propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Ștefan cel Mare, f.n. (imobil cu nr. 37439, 42019, 37436 Câmpulung Moldovenesc), județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 8 și 14, precum și la următoarea adrresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.