© Ovidiu Ştefeligă
ACTUALITATE

Chestionar analiza perceptiei

08.02.2021 -

Consiliul Judeţean Suceava implementează, în perioada 16.06.2020 -16.12.2021, proiectul ,,Management administrativ performant şi orientat către cetăţeni Ia nivelul UAT - Judeţul Suceava în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2. 1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului îl reprezintă elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Suceava pentru perioada 2021 – 2027.

Pentru ca Strategia de Dezvoltare să reflecte cât mai fidel contextul economico-social existent şi nevoile comunităţilor din judeţul Suceava, şi pentru ca intervenţiile incluse în cadrul Strategiei propuse spre finanţare în următorii 7 ani să răspundă cât mai bine nevoilor identificate, este necesară analiza percepţiei unui număr cât mai ridicat de persoane care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea la nivelul Judeţului Suceava.

În acest context, vă rugăm să completaţi cele 3 chestionare având ca scop evaluarea perceptiei_personalului-cheie din instituţiile publice, a cetăţenilor/societăţii civile şi a reprezentanţilor mediului de afaceri de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc cu privire la nevoile si problemele existente la nivel judeţean, precum şi la oportunităţile de dezvoltare judeţeană în perioada de planificare următoare, respectiv 2021 -2027.

Chestionarele se regasesc la urmatoarele adrese:

-pentru angajaţii din instituţiile publice: https://www.surveymonkey.com/r/9FZHCFC

-pentru reprezentanţii mediului de afaceri: https://www.surveymonkey.com/r/9FP6NZX

-pentru cetăţeni, societatea civilă, ONG: https://www.surveymonkey.com/r/9FB87HT

Vă mulţumim!

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.