ACTUALITATE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA nr.2 din 22.03.2020

23.03.2020 -

Nr.9029 din 22.03.2020

_____________________________________________________________________________

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

H O T Ă R Â R E A nr.2

Din 22.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru implementarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Militară nr.2 /2020.

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor din cadrul următorelor centre comeciale:

  • Centrul comercial Eden – str. Calea Transilvaniei nr 4;
  • Centrul comercial din cadrul Pieței Agroalimentare–str.Alexandru Bogza nr. 5.

Art.2 Poliția Locală – sub îndrumarea Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc v-a monitoriza circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei

în vederea respectării măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane;

Art.3 Direcția de asistență socială din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc va identifica și ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și va acorda sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii acestora în afara locuințelor;

Art.4 În lăcașurile de cult se pot oficia slujbe de către slujitorii bisericești/religioși, dar fără accesul publicului. Slujbele pot fi transmise în mass-media sau online;

Art.5 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăță Negură

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.