ACTUALITATE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA nr. 4 din 30.03.2020

31.03.2020 -

Nr.9521 din 30.03.2020

______________________________________________________________________________

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

H O T Ă R Â R E A nr.4

Din 30.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru implementarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Militară nr.4 /2020.

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura , cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00 – 13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă;

Art.2 Autoritatea administrației publice locale v-a asigura dezinfectarea periodică a intrărilor blocurilor de locuințe, a casei scărilor, a lifturilor și a altor spații comune;

Art.3 Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale;

Art.4 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăță Negură

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.