© Consiliul Local
ACTUALITATE

Dezbatere publică: proiectul de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2021

25.03.2021 -

Dezbatere publică privind proiectul de buget local pentru anul 2021, inregistrat sub nr. 8586 din 25.03.2021 si lista de investitii.

Afișat conform procesului verbal de afisare nr. 8587 din 25.03.2021.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre cu caracter normativ, în scris şi vor fi depuse la Primărie, cam. 6, până la data de 09 aprilie 2021.

Dezbaterea publică va avea loc în ziua de 9 aprilie, ora 10,00, la sediul primăriei, în sala de ședințe, etajul 2.

Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.