ACTUALITATE

Direcția Politia locală - Compartiment Protecția mediului - Comunicate

28.03.2022 -


4. Campanie de vaccinare impotriva rabiei

Nr. 36644 din 04.11.2022

STIMAȚI CETĂȚENI

Prin prezenta vă comunicăm că în perioada 25.10.2022-31.12.2022 se desfășoară campania de vaccinare contra rabiei.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Vaccinare rabie 2022
Vaccinare rabie 2022


3. Colectare deșeuri

Nr. 10020 din 25.03.2022

STIMAȚI CETĂȚENI

Prin prezenta vă comunicăm că la punctele de colectare deșeuri(33 puncte) se depozitează doar deșeurile menajere(fracția umedă), deșeurile reciclabile(fracția uscată) și deșeurile biodegradabile produse de persoanele fizice. Deșeurile din demolări și construcții, deșeurile verzi și deșeurile voluminoase sunt colectate de operatorul de salubrizare, pe bază de comandă.(telefon: 0724079119/0725554911)

Se interzice persoanelor juridice a depozita deșeuri la punctele de colectare(acestea sunt doar pentru persoanele fizice-populație), deșeurile produse sunt preluate conform graficului de operatorul de salubrizare Fritehnic SRL prin cântărire, doar în baza contractului de prestări servicii încheiat.

Vă atragem atenția că toate punctele de colectare deșeuri sunt supravegheate video și sunt monitorizate permanent de Direcția Poliția locală.

Nerespectarea condițiilor de depozitare se sancționează, conform prevederilor legale.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

2. Masuri pentru arderea miriștilor

Nr. 9147 din 24.03.2022

STIMAȚI CETĂȚENI

Prin prezenta transmitem un apel către populație, să respecte interdicțiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă când flăcările sunt favorizate de condițiile meteorologice.

Arderea miriștilor, a vegetației uscate, a resturilor vegetale fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei conform HG nr.537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Se va respecta Ordinul nr.605/579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetatie uscată și resturi vegetale.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.

1. LUNA CURĂȚENIEI 15 martie - 15 aprilie 2022

Nr.8304 din 11.03.2022

STIMAȚI CETĂȚENI

În vederea menţinerii ordinii şi curăţeniei în municipiul Câmpulung Moldovenesc, staţiune turistică de interes naţional, trebuie să contribuim cu toţii.

Astfel în perioada 15 martie 2022- 15 aprilie 2022, Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc va organiza LUNA CURĂŢENIEI- acţiuni de salubrizare a localităţii.

Avem convingerea că şi dumneavoastră, ca membru al comunităţii sunteţi alături de noi, administraţia locală, în efortul de a face Câmpulung Moldovenesc, un municipiu curat.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.


actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.