© Impozite si taxe
ACTUALITATE

Plata online a taxelor și impozitelor locale

03.03.2022 -

Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar

Pentru efectuarea plății prin Internet este necesar să fiți posesorul unui card bancar atașat unui cont curent și a unui serviciu de Internet Banking pus la dispoziție de banca dumneavoastră.

În cazul efectuării plății online a taxelor și impozitelor locale, ale amenzilor și ale altor creanțe bugetare cu cardul bancar, de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate, comisionul bancar perceput de instituția de credit acceptatoare este suportat integral de la bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform Hotarârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 136 din 29 noiembrie 2012, privind aprobarea înregistrarii Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.

Începând cu data de 28 mai 2015, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc oferă posibilitatea plății online a obligațiilor de plată către bugetul local provenind din amenzi contravenționale, prin portalul www.ghiseul.ro.

Începând cu data de 23 decembrie 2015, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc oferă posibilitatea efectuării de plăți online cu autentificare, prin portalul www.ghiseul.ro.


Recomandări:

1. Pentru corectitudinea datelor inscrise, în portalul www.ghiseul.ro, secțiunea Creare cont, vă rugăm să vă treceți numele fără diacritice.

2. Urmare implementarii noului sistem informatic integrat pentru evidenta taxelor si impozitelor locale, consultarea debitelor online prin platforma veche RETILITX - Registrul electronic al taxelor si impozitelor, nu mai este disponibila incepand cu data de 04.01.2021.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa ne contactati. Va multumim pentru intelegere!


Program casierie: Luni-Vineri 8,00-15,30.

Plățile la casierie se pot efectua cu numerar si cu cardul prin POS.

Pe toată durata stării de alertă programul cu publicul este limitat.

__________________________________________________________________________________

NOTĂ DE INFORMARE

(în scris sau prin afişare, recomandată autorităţilor şi instituţiilor publice)


MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, reprezentat legal prin PRIMAR NEGURĂ MIHĂIȚĂ, prin intermediul COMPARTIMENTULUI INFORMATICĂ, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: NUMELE ȘI PRENUMELE, DATA NAȘTERII, CETĂȚENIA, SEMNĂTURA, TELEFON, ADRESA (DOMICILIU/REȘEDINȚĂ), E-MAIL, CODUL NUMERIC PERSONAL, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE/PAȘAPORT (se precizează categoriile de date, dacă acestea nu sunt colectate direct de la persoanele vizate), prin mijloace automatizate/manuale, destinate IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE în vederea EFECTUĂRII DE PLĂȚI ONLINE PRIN PORTALUL WWW.GHISEUL.RO.

Sunteţi sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare GENERĂRII CREDENȚIALELOR PENTRU PORTALUL WWW.GHISEUL.RO (ex.: consultare dosar fiscal, plăți efectuate prin mijloace electronice), în vederea EFECTUĂRII PLĂȚILOR ON LINE pentru IMPOZITE ȘI TAXE prin www.ghiseul.ro (se precizează scopul).

Refuzul dvs. determină IMPOSIBILITATEA GENERĂRII CREDENȚIALELOR PENTRU PORTALUL WWW.GHISEUL.RO (ex.: plăți efectuate prin mijloace electronice), necesare activității de IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (se precizează consecinţele refuzului).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: SISTEMUL NAȚIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ONLINE www.ghiseul.ro, persoana vizată și reprezentanții legali ai persoanei vizate, pentru depunerea documentelor necesare GENERĂRII CREDENȚIALELOR (se precizează destinatarii).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, responsabil GDPR, Olaru Mihail-Cătălin, dpo@campulungmoldovenesc.ro. (se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă).

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate în ROMÂNIA, în vederea EFECTUĂRII DE PLĂȚI ONLINE pentru TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE PRIN PORTALUL WWW.GHISEUL.RO.


actualitate

Legături

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.