© Impozite si taxe
ACTUALITATE

Plata online a taxelor și impozitelor locale

13.06.2024 -


Precizări pentru toți contribuabilii (persoane fizice și juridice) cu domiciliul/sediul social în municipiul Câmpulung Moldovenesc:

1. Pentru plata integrală, cu anticipaţie, la termenul scadent de 31 martie anual (conform OUG nr. 29/21.03.2020, art. V, alin.1), a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10%.

2. În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la plata impozitelor și taxelor locale se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul (plătitorul) indică un alt tip de obligație fiscală.

3. Pentru plata amenzilor prin portalul portalul www.ghiseul.ro, vă rugăm să verificați cu atenție dacă primăria dvs. de domiciliu este înrolată!

4. Pentru corectitudinea datelor înscrise, în secțiunea Creare cont din portalul www.ghiseul.ro, vă rugăm să vă treceți numele fără diacritice.

4. Pentru efectuarea plății prin Internet este necesar să fiți posesorul unui card bancar atașat unui cont curent și a unui serviciu de Internet Banking pus la dispoziție de banca dumneavoastră.

5. În cazul efectuării plății online a taxelor și impozitelor locale, ale amenzilor și ale altor creanțe bugetare, cu cardul bancar, de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate, comisionul bancar perceput de instituția de credit acceptatoare este suportat integral de la bugetul local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform Hotarârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 136 din 29 noiembrie 2012, privind aprobarea înregistrarii Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.

6. Prin mijloacele puse la dispoziție de primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, se pot achita, direct cu cardul, toate amenzile, taxele și impozitele locale.

Persoanele fizice și juridice pot efectua plățile, astfel:

  1. direct, cu numerar și card prin POS – la caseria primăriei, în zilele lucrătoare, intre orele 8:00 și 15:00;
  2. direct, cu card prin POS - pe terminalul self-service din sediul primariei, zilnic, între orele 8:00 și 22:00 (necesită actul de identitate);
  3. prin OP în contul de plăți al primăriei, cont nr. RO31TREZ59221160203XXXXX, CUI: 4842400, deschis la Trezoreria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Pentru confirmarea plății se transmite copia OP și actul de identitate pe adresa de e-mail primaria@campulungmoldovenesc.ro;
  4. online, prin portalul www.ghiseul.ro, plăți cu/fără autentificare.
  5. online, pe pagina de Internet www.campulungmoldovenesc.ro, prin portalul de Servicii Electronice - sectiunea Plati Electronice-Campulung Moldovenesc
  6. online, prin aplicatia electronica gratuită Campulung Moldovenesc 24H, care poate fi descarcată din Google Play pentru Android si din AppStore pentru iPhone.
Campulung Moldovenesc 24H
Android
Campulung Moldovenesc 24H
AppStore


NOTĂ DE INFORMARE

(în scris sau prin afişare, recomandată autorităţilor şi instituţiilor publice)


MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, reprezentat legal prin PRIMAR NEGURĂ MIHĂIȚĂ, prin intermediul COMPARTIMENTULUI INFORMATICĂ, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

NUMELE ȘI PRENUMELE, DATA NAȘTERII, CETĂȚENIA, SEMNĂTURA, TELEFON, ADRESA (DOMICILIU/REȘEDINȚĂ), E-MAIL, CODUL NUMERIC PERSONAL, SERIA ȘI NUMĂRUL ACTULUI DE IDENTITATE/PAȘAPORT

(se precizează categoriile de date, dacă acestea nu sunt colectate direct de la persoanele vizate), prin mijloace automatizate/manuale, destinate IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE în vederea EFECTUĂRII DE PLĂȚI ONLINE PRIN pagina de Internet www.campulungmoldovenesc.ro, sectiunea Servicii Electronice - Plati online si prin portalul WWW.GHISEUL.RO.

Sunteţi sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare GENERĂRII CREDENȚIALELOR de acces pe baza de user si parola pentru serviciile de consultare dosar fiscal, plăți efectuate prin mijloace electronice, etc.), în vederea EFECTUĂRII PLĂȚILOR ON LINE pentru IMPOZITE ȘI TAXE prin pagina de Internet www.campulungmoldovenesc.ro, sectiunea Servicii Electronice - Plati online si prin portalul www.ghiseul.ro (se precizează scopul).

Refuzul dvs. determină IMPOSIBILITATEA GENERĂRII CREDENȚIALELOR de acces pentru serviciile electronice mentionate (ex.: plăți efectuate prin mijloace electronice), necesare activității de IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (se precizează consecinţele refuzului).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: SISTEMUL NAȚIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ ONLINE www.ghiseul.ro, PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC, persoana vizată și reprezentanții legali ai persoanei vizate, pentru depunerea documentelor necesare GENERĂRII CREDENȚIALELOR (se precizează destinatarii).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, responsabil GDPR, Olaru Mihail-Cătălin, dpo@campulungmoldovenesc.ro. (se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea Protecția datelor cu caracter personal Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate în ROMÂNIA, în vederea EFECTUĂRII DE PLĂȚI ONLINE pentru TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE PRIN PORTALUL WWW.GHISEUL.RO.Istoric:

1. Începând cu data de 28 mai 2015, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc oferă posibilitatea plății online a obligațiilor de plată către bugetul local provenind din amenzi contravenționale, prin portalul www.ghiseul.ro.

2. Începând cu data de 23 decembrie 2015, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc oferă posibilitatea efectuării de plăți online cu autentificare, prin portalul www.ghiseul.ro.

3. Incepand cu data de 15.03.20202, in toata perioada starii de pandemie decretata si a starii de alerta, programul cu publicul este limitat, astfel:

Program casierie: Luni-Vineri 8,00-15,30.

Plățile la casierie se pot efectua cu numerar si cu cardul prin POS.

4. Incepand cu data de 04.01.2021, urmare implementarii noului sistem informatic integrat pentru evidenta taxelor si impozitelor locale, consultarea debitelor online prin platforma veche RETILITX - Registrul electronic al taxelor si impozitelor, nu mai este disponibila.

Pentru relatii suplimentare, va rugam sa ne contactati. Va multumim pentru intelegere!

5. Începând cu data de 01 noiembrie 2022, Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc oferă posibilitatea efectuării de plăți online cu/sau fara autentificare, prin pagina proprie de Internet www.campulungmoldovenesc.ro, sectiunea Servicii Electronice - Plati online.

6. Anunț: Având în vedere închiderea anului fiscal 2022, ultima zi de încasare a impozitelor si taxelor pentru anul curent este vineri 30.12.2022 pana la ora 10:00.

7. Plata online a impozitelor (inclusiv parcările) va fi disponibilă începând cu data de 03.01.2023, ora 08.00. Încasările amenzilor și ale taxelor fară debit se vor face începând cu data de 03.01.2023. ora 08.00. Vă mulțumim!

8. Anunț închidere/deschidere an fiscal 2023/2024: Vă informăm că ultima zi de incasare a impozitelor si taxelor este 28.12.2023, ora 16:00. În perioada 28.12.2023-03.01.2024, ora 8,00, plățile online nu vor fi disponibile. Vă mulțumim!
actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.