ACTUALITATE

RECENSĂMÂNTUL AGRICOL 2021

13.05.2021 -

RECENSAMANTUL AGRICOL

În perioada 10 mai - 31 iulie 2021, se efectuează la nivel naţional, în toate unităţile administrativ-teritoriale din România, recensământul agricol.

La nivelul judeţului Suceava, pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Direcţia Judeţeana de Statistică, Direcţia Agricolă Judeţeană, în colaborare cu structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, facem următoarele precizări;

 • La recensământ se înregistrează exploataţiile în care se desfăşoară activităţi agricole, indiferent de statutul lor juridic (activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau deţinerea de animale şi care obţin produse agricole şi/sau păstrează suprafeţe în bune condiţii agricole şi de mediu)
 • La recensământ sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole precum:
 • Informatii generale privind exploataţia agricolă
 • Modul de utilizare a terenului
 • Efectivele de animale
 • Adăposturile pentru animale
 • Gestionarea dejecţiilor animaliere
 • Agricultura ecologică
 • Persoanele care au lucrat în agricultură
 • Alte activităţi aducătoare de venituri
 • Dezvoltare rurală
 • Alte informaţii
 • Capul/Şeful exploataţiei agricole are obligaţia să furnizeze recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete, de asemenea să respecte şi să nu obstrucţioneze activitatea personalului de recensământ din teritoriu şi să prezinte pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil
 • Pe toată perioada de recenzare, personalul de recensământ în teritoriu se identifică prin prezentarea legitimaţiei care îi atestă calitatea.

Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice, codul numeric personal colectat la recensământ este criptat

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- Obstrucţionarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor şi controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice

-Refuzul furnizării informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ

-Furnizarea de date şi informaţii eronate sau incomplete

Contravenţiile sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 1000 - 5000 lei.

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.