© Iordache Camelia
ACTUALITATE

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Câmpulung Moldovenesc


Situat în centrul orașului, în apropierea primăriei și a platoului central, într-o construcție nouă, dotată și echipată specific, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc - CNIPT, asigură legătura indispensabilă a oraşului cu turiştii, realizând informarea - cât mai obiectivă şi completă a acestora, precum şi activitatea de promovare a zonei.

CNIPT a fost realizat prin proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – Crearea Centrelor Naționale de Informare si Promovare Turistică și dotarea acestora, Contract de Finanțare nr. 5157 din 18.06.2015, cod SMIS 54727, valoare totală 473.341,21 lei.

Durata de implementare a fost de 6 luni (18 iunie - 31 decembrie 2015) și de sustenabilitate 5 ani (31.12.2015-31.12.2020).

CNIPT Campulung Moldovenesc este acreditat, conform Certificat de Acreditare nr. 100 din 15.10.2020, valabil până la data de 14.10.2025.

Mai multe informații găsiți pe site-ul CNIPT:

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ RARĂUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC


ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.