© Ovidiu Ștefeligă
© Ovidiu Ștefeligă
© Ovidiu Ștefeligă
ACTUALITATE

Economie și societate

Coordonate Geografice Campulung Moldovenesc (latitudine, longitudine): 47°31′51″N 25°33′5″E

Orașul Campulung Moldovenesc este situat în județul Suceava,

Municipiul Campulung Moldovenesc are alocat un singur cod poștal: 725100.

Municipiul Campulung Moldovenesc are codul SIRUTA 146502.

În anul 1929, în Câmpulung Moldovenesc şi în comunele situate în amonte de acesta pe Valea Moldovei, funcţionau 101 mici întreprinderi aparţinând industriei de prelucrare a lemnului, materialelor de construcţii şi industriei alimentare (mori).

Cu toate începuturile activităţii industriale, regiunea rămânea încă slab dezvoltată, aproape 50% din populaţia activă a oraşului şi peste 75% din populaţia din mediul rural fiind ocupată cu creşterea animalelor şi cu activităţi legate de exploatarea şi valorificarea fondului forestier al zonei. (Arhivele Statului, Suceava, fond Câmpulung Moldovenesc, dosar 34, p. 192).

Existenta oraşului Câmpulung Moldovenesc ca reşedinţă de judeţ a fost curmată de către noua împărţire administrativă legiferată în anul 1950, după modelul sovietic. şi astfel, oraşul Câmpulung Moldovenesc devine un simplu orăşel înglobat în regiunea Suceava.

După cel de-al doilea război mondial oraşul a cunoscut o rapidă dezvoltare din punct de vedere industrial (crearea unor noi unităţi industriale: fabrica de mobilă, fabrica de produse lactate, sector metalurgic, materiale de construcţie, filatura de bumbac, fabrica de încălţăminte, etc.).

Cercetarea ştiinţifică era reprezentată de Întreprinderea de Prospecţiuni şi Explorări Geologice (I.P.E.G.) şi Staţiunea pentru Cultura Experimentala a Molidului (I.C.A.S.), Câmpulungul fiind, în acelaşi timp şi un important centru turistic.

După 1989, zona trece printr-o profundă recesiune economică, fapt subliniat şi de faptul că regiunea minieră Bucovina (care cuprindea localităţile: Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Fundu Moldovei, Breaza) este declarată prin H. G. nr.208/25.03.1999 zonă defavorizată pe o perioadă de 10 ani.

În prezent, majoritatea activităţilor desfăşurate constau din comerţ (cca. 60%), prestări de servicii, producţie, alte activităţi.

Evoluţia numărului şi a structurii populaţiei a avut, şi are în continuare, implicaţii profunde asupra dezvoltării economice şi sociale a localităţii Câmpulung Moldovenesc.

De-a lungul anilor populaţia oraşului a cunoscut creşteri rapide şi modificări în structura sa pe grupe de vârsta, în funcţie de factorii economici, politici, sociali, istorici, biologici, care se reflectă în dinamica populaţiei.

În 1774, Ocolul Câmpulungului număra 922 familii, adică aproximativ 3.688 locuitori. În cadrul Ocolului, Târgul Câmpulung număra atunci 377 de familii.

În 1789, Ocolul Câmpulungului număra 6.399 locuitori, iar în anul 1800, un număr de 7.601 locuitori.

În anul 1816, numai Târgul Câmpulungului număra 2.526 locuitori.

Statistica din anul 1937 arată că populaţia oraşului se cifra la numărul de 10.751 locuitori.

La recensământul din anul 1990, populaţia oraşului era de 22.114 locuitori, cu o densitate de aproximativ 150 locuitori pe km2. Din totalul populaţiei, 10.865 erau bărbaţi, iar 11.249 femei. Populaţia activă era de 10.500 locuitori. Ramurile economice în care munceau locuitorii oraşului erau: industria alimentară, silvicultura, industria lemnului, minerit, circulaţia mărfurilor, învăţământ, cultură, artă, ocrotirea sănătăţii, turism, gospodărie comunală, prestări de servicii.

La recensământul din 18 martie 2002, populaţia oraşului era de 20.041 locuitori. Din totalul populaţiei, 9.582 erau bărbaţi (47,73%), iar 10.494 femei (52,27%).

La recensământul din anul 2011 populația orașului era de 16.722 locuitori.

Conform recensământului realizat la nivel național în anul 2021, populația municipiului Câmpulung Moldovenesc este de 15,642 de locuitori, din care un număr de 7,387 bărbați și 8,255 femei. Față de recensământul din 2011, populația municipiului Câmpulung Moldovenesc a scăzut cu 1,080 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere cu 6.46% a numărului de locuitori.

Dintre cele 102 municipii din România, Municipiul Câmpulung Moldovenesc se situează pe locul 92 în clasamentul municipiilor după numărul de locuitori.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.