interes public

Programul anual al achizițiilor publice

Relaţii suplimentare cu privire la achizițiile publice se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 34, tel/fax +40 230 314 725, Compartiment Licitații și achiziții publice, achizitii@campulungmoldovenesc.ro.

2 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni