interes public

Declarații de avere și declarații de interese ale consilierilor locali (mandatul curent)

Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali din mandatul 2020-2024.

Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina curentă şi pe cea a Agenţiei Naționale de Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi încă 3 (trei) ani după încetarea mandatului, apoi se arhivează potrivit legii.

Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese

Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Formulare electronice (E-FORMS)

Platforma e-DAI

Manualul de utilizare al persoanei responsabile (PR)

Manualul de utilizare al deponentului (D)

Video de prezentare a procesului de digitalizare DA/DI

Canal de Youtube ANI

Tutoriale video

Date de contact:

Probleme tehnice aplicație e-DAI

E-mail: helpdesk.edai@integritate.eu

Telefon: +40372 06 98 66

Privind modalități de completare DA/DI

E-mail: completaredai@integritate.eu

Telefon: +40372 06 98 75; +40372 06 98 78


Declarații de avere și declarații de interese ale consilierilor locali (la încheierea mandatului)

acces rapid

Opțiuni