interes public

Declarații de avere și declarații de interese ale funcționarilor publici activi

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici și ale conducerii Primăriei Câmpulung Moldovenesc.

Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina curentă şi pe cea a Agenţiei Naționale de Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi încă 3 (trei) ani după încetarea mandatului, apoi se arhivează potrivit legii.

Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese

Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Formulare electronice (E-FORMS)

Platforma e-DAI

Manualul de utilizare al persoanei responsabile (PR)

Manualul de utilizare al deponentului (D)

Video de prezentare a procesului de digitalizare DA/DI

Canal de Youtube ANI

Tutoriale video

Date de contact:

Probleme tehnice aplicație e-DAI

E-mail: helpdesk.edai@integritate.eu

Telefon: +40372 06 98 66

Privind modalități de completare DA/DI

E-mail: completaredai@integritate.eu

Telefon: +40372 06 98 75; +40372 06 98 78


Declarații de avere și declarații de interese ale funcționarilor publici la încetarea raportului de serviciu

13 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni