INFORMAȚII PUBLICE

Despre informațiile de interes public

Informații despre natura informațiilor publice și despre cum pot fi ele accesate:

Ce este informaţia de interes public?
Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

Cine poate solicita informaţii de interes public?
Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină.

Cum pot fi solicitate informaţiile de interes public?
Completați formularul atașat și trimiteți-l prin email sau, imprimat, prin fax sau la sediul primăriei. Vă vom răspunde în termenul legal de 30 de zile.

Pot fi solicitate orice informaţii fără nici o restricţie?
Da, dar există și informaţii de interes public la care accesul este exceptat. O listă completă a documentelor exceptate de la acces liber este disponibilă mai jos.

Informaţiile clasificate sunt informaţii de interes public?
Da, dar accesul este temporar limitat prin lege.

Informații suplimentare:

INFORMAȚII PUBLICE

Cotact - difuzarea informațiilor publice

Încarcă Ascunde

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Crăciunescu Diana-Mihaela - director executiv, Direcția Administrație publică, persoană responsabilă cu informarea publică directă, în baza legii nr. 544/2001.

icon telefon icon email
INFORMAȚII PUBLICE

Modalități de contestare

Încarcă Ascunde

Reclamaţia administrativă - Se adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public; Se formulează în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

Plângerea în instanţă - Solicitantul, indiferent dacă a formulat sau nu reclamaţia administrativă, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor pentru comunicarea refuzului sau informaţiei, prevăzute în articolul 7 din Legea nr. 544/2001. Plângerea este scutită de taxa de timbru. Plângerea se judecă în procedură de urgenţă. Hotărârea tribunalului este supusă recursului (de asemenea scutit de taxe de timbru), care se judecă la Curtea de apel. Termenul de introducere a recursului este cel din dreptul comun, de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul se adresează Curţii de apel, dar se depune la tribunal (la instanţa a cărei hotărâre se atacă), sub sancţiunea nulităţii. Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.