interes public

Regulament și formulare - finanțări nerambursabile

HOTĂRÂREA NR. 19 din 26 februarie 2015

Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 26 februarie 2015.

HCL 19 din 26.02.2015


HOTĂRÂREA NR. 70 din 24 iunie 2021

pentru modificarea articolului 46 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia, aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19/26.02.2015

HCL 70 din 24.06.2021

acces rapid

Opțiuni