Programe și strategii

13. Proiect ,,Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Câmpulung Moldovenesc”, cod SIPOCA 778/MySMIS2014, cod SMIS 136121

Data: 01.06.2020

Beneficiar: Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Perioada: 22.05.2020 - 31.10.2022, Perioada de implementare este de 30 luni, începând cu data semnării contractului 22.05.2020.

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltata - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoare: Valoarea totală a proiectului este de 3.910.503,22 lei, din care finanțare nerambursabilă 3.823.293,16 lei.

Documente asociate: