Programe și strategii

24. Proiect „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, IN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 146914

Data: 12.06.2023

Beneficiar: MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC

Perioada: 30 octombrie 2020 – 31 martie 2023, Contract de finanțare nr.1215 din 22.03.2022

Stadiu: finalizat

Sursa de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Valoare: valoare totală de 2.567.254,48 lei, finanțare nerambursabilă

Documente asociate: