interes public

Liste acte administrative fiscale emise de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

În temeiul art. 47 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcția economică, Serviciul impozite și taxe, comunică prin publicitate, emiterea următoarelor acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice şi juridice.

Conform art. 47, alin. (6) anunțul se menține afișat pe pagina de Internet www.campulungmoldovenesc.ro, cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Serviciul Impozite și taxe, parter, cam. 10, persoana de contact sau la telefon 0230 314425, fax 0230 314725.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

4 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni