interes public

Lista asociaţiilor de proprietari/locatari din municipiu şi a administratorilor acestora

Cadrul legal este reglementat de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

acces rapid

Opțiuni