© Ovidiu Ștefeligă
© Servicii Electronice - Municipiul Campulung Moldovenesc
ACTUALITATE

Servicii Electronice - Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

12.07.2024 -

Portalul de Servicii Electronice poate fi accesat aici:

Servicii Electronice - Municipiul Campulung Moldovenesc
Servicii Electronice - Municipiul Campulung Moldovenesc


Portalul de Servicii Electronice al Municipiului Câmpulung Moldovenesc (SEMCM) a fost realizat prin implementarea a două proiecte finanțate prin POCA - Programul Operațional Capacitate Administrativă:

 1. Titlul proiectului: Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Cod proiect SMIS 136121

Valoarea totală a proiectului este de 3.910.503,22 lei, din care, finanțare nerambursabilă 3.823.293,16 lei. Perioada de implementare 22.05.2020 - 31.10.2022

 1. Titlul proiectului: Instrumente de management al performanței și proceduri administrative simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Cod proiect SMIS 154853,

Valoarea totală a proiectului este de 3.343.867,89 lei, din care finanțare nerambursabilă 3.276.990,53 lei. Perioada de implementare 07.04.2022 - 07.08.2023


Prin aceste proiecte s-au realizat următoarele:

 1. elaborarea documentelor necesare pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen mediu, în contextul următoarei perspective financiare europene:
  1. STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC (SIDU) 2021-2027 - aprobată prin H.C.L. nr. 90 din 25.08.2022, cu anexa Planul Strategic Instituțional (PSI) al municipiului Câmpulung Moldovenesc
  2. PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC (PMUD) 2021-2027 - aprobat prin H.C.L. nr. 91 din 25.08.2022
 2. lmplementarea și dezvoltarea unei platforme integrate pentru Servicii Electronice, cu competențe partajate și exclusive, disponibilă pe pagina de internet a primăriei, pentru un număr total de 62 servicii/demersuri electronice, grupate pe domenii:
  1. Ordine și siguranță publică:
  2. Disciplina în construcții și afișajul stradal,
  3. Activități comerciale,
  4. managementul parcărilor publice
  5. Raportarea incidentelor de pe domeniul public prin aplicația mobilă;
  6. SPCLEP - Serviciul public comunitar de evidența persoanelor: programări pentru Depunerea/Eliberarea actelor de stare civilă;
  7. Direcția de Asistență Socială: Depunerea documentelor pentru Cerere/dosar aferente: Venitul minim garantat și ajutoarele de încălzire, Alocațiile de susținere a familiei, alocațiile de stat pentru copii, indemnizația și stimulentul pentru creșterea copilului, Asistenți personali ai persoanelor cu handicap și indemnizații persoane cu handicap;
  8. Gestionarea datelor financiare furnizate de unitățile de învățământ subordonate, în vederea obținerii rapoartelor și analizelor financiare centralizate.
 3. Aplicații mobile (iOS, Android) pentru servicii electronice și monitorizare parcări publice și de domiciliu
 4. Terminal self-service – echipament de tip infochiosc pentru depunerea si eliberarea documentelor pe suport hârtie, pe care rulează o aplicatie software ce permite cetatenilor initierea de demersuri administrative prin completarea de formulare electronice, atasarea de documente scanate si efectuarea de plati cu carduri bancare, în condiții adecvate de securitate.
 5. activități de retro-digitalizare a arhivei (scanare documente și organizarea pentru acces automat in bazele de date)
 6. activități de instruire pentru dezvoltarea competențelor personalului pentru implementarea e-guvernării și eficientizarea activităților.
 7. Implementarea de instrumente de management al calității și performanței, respectiv CAF si BSC
 8. Proceduri și instrumente noi de lucru: sistem GIS, semnătură electronică, identitatea electronică a cetățeanului, soluție de securitate pentru asigurarea compleanței GDPR și backup.

Portalul web pentru Servicii Electronice, oferă servicii pentru:

- depunere acte necesare si eliberare documente (certificat fiscal, certificat de urbanism, autorizații de construire, activitate comercială)

- plata electronica cu/fara autentificare,

- notificari automate trimise cetatenilor înregistrati (alerte buletin de știri),

- transmitere de petitii,

- înscrieri în audiență, programări online.

Portalul web include și o componentă extranet pentru colaborare inter-institutională, care asigura interacțiunea dintre Primarie si institutii partenere, inclusiv un modul pentru bugetare participativă.

Serviciile Electronice pot fi accesate online și prin aplicatia electronica gratuită Campulung Moldovenesc 24H, care poate fi descarcată din Google Play pentru Android si din AppStore pentru iPhone.


Vă invităm să utilizați cu încredere serviciile noastre!

Vă mulțumim!

actualitate

Legături

actualitate

Documente și legături

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.