SOLUȚIONARE

Informații esențiale despre audiențe

Pentru soluționarea unei probleme, vă rugăm să vă adresați, cu prioritate, direcțiilor și serviciilor competente.

Dacă cererea dumneavoastră nu este soluționată sau răspunsul primit este nesatisfăcător, vă rugăm solicitați înscrierea în audiență la Secretarul Primăriei, ulterior acestei audiențe având posibilitatea de a înregistra înscrierea în audiență la Primarul Municipiului.

Cererea de înscriere în audiență se găsește la Compartimentul Managementul Calității, cam. 11, parter sau poate fi descărcată din link-ul de mai jos.

Cererile de înscriere în audiență la Prefect și Subprefect, se găsesc la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Compartiment managementul calității, cam. 11, parter. Pentru detalii și informaţii suplimentare puteţi consulta pagina Instituției Prefectului - Județul Suceava, la adresa www.prefecturasuceava.ro.

Modalități de înscriere și acte necesare:

audiențe

Primar

Încarcă Ascunde

Primarul acordă audienţe în următoarele probleme:

- impozite şi taxe
- buget local
- programe de dezvoltare
- libera iniţiativă
- ordinea şi liniştea publică
- petiţii
- domeniul public şi privat, patrimoniu
- investiţii
- conducerea administraţiei publice locale

audiențe

Viceprimar

Încarcă Ascunde

Viceprimarul acordă audienţe în următoarele probleme:

audiențe

Secretar

Încarcă Ascunde

Secretarul General acordă audienţe în următoarele probleme:

- juridic
- stare civilă
- autoritate tutelară
- asistență socială