interes public

Centralizatorul achizițiilor publice

Relaţii suplimentare cu privire la achizițiile publice se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr.2, etaj 2, cam. 34, tel/fax +40 230 314 725, Compartiment Licitații și achiziții publice, achizitii@campulungmoldovenesc.ro.

acces rapid

Opțiuni