interes public

Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism, Planurile Urbanistice de Detaliu, Planurile Urbanistice Zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii

Lista actelor care reglementează regimul construcțiilor pe teritoriul Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

4 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni