Programe și strategii

14. Proiect ”Instrumente de management al performanței și proceduri administrative simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Câmpulung Moldovenesc” Cod MySMIS: 154853

Data: 14.06.2022

Beneficiar: Municipiul Câmpulung Moldovenes

Perioada: 7 aprilie 2022-7 august 2023

Stadiu: inDerulare

Sursa de finanțare: POCA

Valoare: 3.343.867,89 lei

Documente asociate: