interes public

Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Informații privind indicatorii economici și sociali ai localității și activitatea aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

2 pagini disponibile

acces rapid

Opțiuni