interes public

Monitorul Oficial Local - Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Hotărârile adoptate de către consiliului local sunt acte administrative adoptate în limitele competentelor legale prin care se crează, se modifică sau se sting raporturi de drept administrativ.

Puteți filtra documentele după anul publicării; anul selectat este marcat cu culoarea galben:

9 pagini disponibile