PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava

Tel.: 0230-314425

e-mail:   primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:        www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a site-ului: 24-May-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

web stats

vizitatori din 21.04.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUTĂŢI: În secţiunea Anunțuri achiziții publice: - Ședințe de atribuire/licitare a locurilor de parcare de domiciliu in anul 2018 din municipiul Câmpulung Moldovenesc. - Proces verbal nr. 12502 din 10.05.2018: Lista locurilor de parcare atribuite direct și a locurilor care se supun procedurii de licitație in etapa a II-a. - Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc-completari, proces-verbal nr. 13442 din 18.05.2018.*** În secţiunea Legea nr. 52/2003: 1.Consultarea publicului privind etapa elaborării propunerilor pentru ”Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Regulamentul Local de Urbanism aferent".*** În secţiunea Curierul Primăriei; - Anunț nr. 10016 din 13.04.2018: Serviciul Patrimoniu anunţă cetățenii care au depus cereri de achiziționare a masei lemnoase despre stocurile disponibile pe raza Ocolului Silvic Pojorâta.*** În secţiunea Consiliul Local: - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pentru şedinţa din 31 mai 2018.*** România în sărbătoare - 25, 26, 27 mai 2018, între orele 18,00-22,00 - Platoul Central.*** În secţiunea Taxe si impozite: - Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.*** - Publicaţii de căsătorie din luna mai.***