PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava

Tel.: 0230-314425

e-mail:   primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:        www.campulungmoldovenesc.ro

Data ultimei actualizări a site-ului: 16-nov.-2018
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2018 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Toate drepturile rezervate.

web stats

vizitatori din 21.04.2004

stema Romaniei

 

 

 

 

Campulung Moldovenesc

 

 

 

 

SERVICII ELECTRONICE

Taxe și Impozite

Plati online 

S.N.E.P. plata online

Registratura online

Casatorii

05 nov. 2018

Publicaţii căsătorie.

 

 

NOUTĂŢI: În secţiunea Achizitii publice: - Anunț nr. 15182 din 08.06.2018: Implementarea serviciului de plată prin mesaje SMS pentru parcările cu plată din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu data de 11 iunie 2018.*** - Lista partizilor ce se vor exploata in anul 2018 din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc-licitatie anunt nr. 25974 din 01.10.2018 - completari.*** - Anunț nr. 27614 din 17.10.2018: servicii cadastrale de inregistrare sistematica.*** - Anunț nr. 28535 din 25.10.2018: Lista locurilor de parcare atribuite direct și a locurilor care se supun procedurii de licitație in etapa a III-a.*** În secţiunea Carieră: - Anunțuri - organizare concursuri posturi vacante.*** În secţiunea Taxe si impozite: - Liste acte administrative fiscale pentru contribuabili.*** În secţiunea Legea nr. 52/2003: - Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Anunţ public nr.22 din 01.11.2018 pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local 2019.*** În secţiunea Legea nr. 544/2001: - Informaţii din oficiu - Pct. 11. Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local si Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, care constituie informatii de interes public - Pct. 21. Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire eliberate în anul 2018.*** În secțiunea Consiliul Local: - Proiecte de hotarari si Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 22 noiembrie 2018.*** În secțiunea Carieră: - Anunț - organizare concursuri posturi vacante.*** Publicaţii de căsătorie din luna noiembrie 2018.***

 Prima atestare documentară a Câmpulungului Moldovenesc datează din vremea lui Alexandru cel Bun (14 aprilie 1411). În Evul mediu, aşezarea care şi-a luat numele din asemănarea cu o vale lungă pe cursul râului Moldova, la picioarele masivului Rarău, a fost centrul Judeţului Câmpulung, care includea 15 aşezări pe văile Moldovei, Bistriţei şi Dornei.
      În anul 1716 Dimitrie Cantemir menţiona în lucrarea sa "Descriptio Moldaviae" că locuitorii ţinutului erau organizaţi într-un fel de "republică independentă" şi refuzau să primească ordine de la orice boier local.
      Pacea de la Kuciuk-Kainargi din 1774 a hotărât ca Moldova superioară să fie anexată Imperiului Austro-Ungar. Ca rezultat imediat, a urmat colonizarea germană şi slavă.
      În 1794 localitatea este declarată târg, iar în anul 1806 oraş. 
      În perioada următoare, Câmpulungul Moldovenesc a cunoscut o puternică dezvoltare economică, socială şi culturală iar populaţia a crescut numeric în permanenţă.
      În 1923 oraşul a devenit reşedinţa judeţului Câmpulung Bucovina.
      În 1995 oraşul a fost declarat municipiu.
      În 2002, Câmpulung Moldovenesc este declarat staţiune de interes local, iar în anul în 2005, Câmpulung Moldovenesc este declarat staţiune turistică de interes naţional.
     Călătorul care străbate "Ţara de Sus" a Moldovei mergând spre Maramureşul legendelor istorice sau spre Ardealul străjuit de cununa Carpaţilor româneşti va fi încântat de măreţia locurilor şi a oamenilor întâlniţi pe valea superioară a Moldovei.
      Un astfel de loc este şi municipiul Câmpulung Moldovenesc, situat într-o depresiune intramontană la poalele nordice ale masivului Rarău din nordul Carpaţilor Orientali.
      Culmile montane ale Obcinii Feredeului către nord şi ale Munceilor Rarăului către sud, ce străjuiesc vatra oraşului, îţi desfată privirea în orice anotimp te-ai afla, prin peisaje inedite care te duc cu gândurile la Tirolul austriac sau la cantoanele din estul Elveţiei.
      Verdele crud al pădurilor de brad şi molid, pajiştile montane ce îmbracă versanţii până în albia Moldovei, apele limpezi ale pâraielor tumultuoase şi aerul ozonat, îi dă rang de staţiune climaterică şi te îndeamnă să-i cunoşti ospitalitatea-i tradiţională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noutăţi pe site

Ultimele actualizări

- Cariera - posturi vacante

- Liste acte administrative.
- Achizitii servicii cadastrale
- Anunț licitatie parcari.
- Dezbatere publica

 

 

 

 

 

 

 

Marele Premiu "Comunitatea Virtuala" 2006

 

Comunitatea Virtuala Eurocrest 2007

 

Premiul II "Comunitatea Virtuala" 2007 - categoria municipii

 

Administratie.ro 2007

 

Administratie.ro 2016